Ahojte,


sme Michala a Tomáš. Jóga nás spojila a to doslova. Najskôr „pracovne", neskôr osobne a naše spojenie sa navždy zhmotnilo v našej dcére. Aj kvôli nej je našou víziou vytvorenie takého miesta, prostredníctvom ktorého môžeme prispieť k lepšiemu fungovaniu ľudí, a tým pádom aj sveta. Pretože ak chceme niečo zmeniť, je potrebné začať od seba. No a na zmeny treba priestor, preto vznikla ETERNA.

Zameriavame sa na hodiny aštánga jógy. S úctou a rešpektom k svojim učiteľom a učiteľom svojich učiteľov odovzdávame svoje vedomosti ďalej. Aj napriek tomu, že na hodinách sme rozdielni, spája nás rešpekt k jej tradičnému odovzdávaniu. Naše hodiny preto vedieme na individuálnej úrovni a z toho dôvodu učíme len v malých skupinách. Tento spôsob učenia sa stal naším charakteristickým znakom, a preto je potrebné si naše hodiny vopred
zarezervovať.  

Tešíme sa na stretnutie s vami v Eterne, aj mimo nej.