Dharma


je základný a východiskový pojem, na ktorom stojí filozofia jógy. Označuje univerzálny zákon, prirodzenosť a povahu sveta. Každý z nás má svoju individuálnu dharmu, svoju cestu, úlohu, poslanie a povinnosť.

Texty pochádzajúce z rôznych tradícií nám ponúkajú múdrosť, ktorá je platná univerzálne - v každom čase, na každom mieste a pre človeka každého temperamentu. Na otázky, nad ktorými hĺbame sami v tichu, alebo v prítomnosti najbližích pri „chvíľkach pravdy" nám zanechali mudrci inšpirujúce odpovede.

Dharmické učenie vykryštalizovalo do praktických odvetví ako ajurvéda, vastu, jyotish a iných, ktoré sú uchopiteľné a prakticky použiteľné. ETERNA je platforma, ktorej cieľom je priblížiť dharmické disciplíny modernému človeku.