99% MYSORE, 1% LED CLASS

Tak ako prvý hodina v štýle mysore býva čudnou pre ľudí z vedených hodín, tak pre mysoristov môže takou byť práve prvá vedená hodina. A prečo sa vlastne nechať raz za čas praxou previesť?

Energia skupiny, zjednotený dych a extra motivácia ísť aj do pozícií, ktorým sa bežne vyhýbame. To všetko je vedená hodina Ashtangy. Zatiaľ čo „mysorové“ hodiny sú ideálne, keď sa chceme postupne naučiť celú sériu, naučiť sa pracovať s dychom a s vlastnými myšlienkami, tak raz za čas môže byť vedená hodina veľkou inšpiráciou na “posunutie” svojej praxe ďalej.

Ak existuje nejaké pravidlo pri vedenej hodine, tak je to neísť do pozície, či nevychádzať z pozície skôr ako učiteľ na hodine dopočíta nádychy a výdychy. Učiteľ vám totiž celú hodinu vedie. Počíta každý nádych a výdych v jednotlivých pozíciách, aj v prechodoch medzi pozíciami (vo vinyasách). Na vedenej hodine idú teda všetci jedným tempom. Pre niekoho to môže znamenať ísť rýchlejšie ako je zvyknutý vo svojej praxi, pre niekoho pomalšie. Idea je v tom, že niečo tak prirodzené a esenciálne pre naše bytie, ako je náš dych, úplne odovzdáme do rúk niekoho iného. Poddáme sa. Prispôsobíme sa energii skupiny a sami ju vytvárame. Po dlhodobej samostatnej praxi a práci na podložke to vie byť veľmi intenzívny zážitok.

Vedená hodina vám pripomenie poradie, názvy pozícií, počet vinyás a pomôže vám upriamiť pozornosť na správny dych. Dýchať prirodzene a nahlas, tak aby ste mali dostatok energie, ale zároveň ukludňovali svoju myseľ. Zo začiatku, najmä, ak je počítanie odlišné od vášho prirodzeného tempa, sa možno budete cítiť zmätene, možno aj trochu pobúrene či naštvane. Pravdou je, že je to veľká výzva. No po pár pozíciách zvyčajne prichádza úľava – adaptujete sa na nový rytmus a zistíte, že niektoré pozície sú zrazu úplne iné na pocit ako vtedy, keď ju robíte sami. Špeciálne, ak ide o náročnejšiu asánu, ktorou zvyčajne poriadne rýchlo „prehrmíme“, len nech už je za nami. Všetci také máme! Keď už ale raz zistíte, že pokoj, ktorý vychádza z plynulého dychu, sa prenáša aj na vaše telo v zložitej pozícii, môže vás to neuveriteľne posunúť ďalej.

Keď sa časom naučíte dychom ukľudniť svoje telo v náročnej pozícii na podložke, bude možno oveľa ľahšie ukľudniť sa aj v zložitejších životných situáciách mimo nej.

Rdk